AE014

Datalogger

AE014-EM

Autoconsum fotovoltaic - 18kW

Generació FV

Consum

Xarxa

Potència (kW)

14 %
86 %

Pot. Act.:

1069 W

Pot. Reac.:

113 VAr

Control Dinàmic Potencia

18 kW
100 %

Pot. Act.:

Pot. Reac.:

Tensió:

8148 W
0 VAr
405 V

Pot. Act.:

Pot. Reac.:

7078 W
0 VAr

Magatzem

B. bassa

Hivernacle

0 %
0 %
0 %

Energia (kWh dia)

Generació FV

Consum

Xarxa

Energia generada

38616 kWh

Energia consumida

Energia comprada

205583 kWh
166900 kWh

Regístre d'energia des del 12/08/2014

Magatzem

B. bassa

Hivernacle

Energia consumida:

0 kWh
0 kWh
0 kWh

Gràfica potència (W)

Gràfiques d'energia (kWh)

Generació FV (kWh)

Xarxa (kWh)

Consum (kWh)

Serveis varis

0 %

Serveis varis

0 kWh

Magatzem - Bomba bassa - Hivernacle - Serveis varis

Consum - Xarxa - Generació FV

AE014-Watts_US: Consum - - AE014-Watts_GR: Xarxa - - AE014-Watts_FV: Generació FV

AE014-Watts_S0: Magatzem - - AE014-Watts_S1: B. bassa - - AE014-Watts_S2: Hivernacle - - AE014-Watts_S3: Serveis varis

Magatzem (kWh)

B. bassa (kWh)

Hivernacle(kWh)

Serveis varis (kWh)